Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

5.s.BPM od 16/17 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U16C5405 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U51C9904 Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
U16C9904 Globalizace
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
U16C2401 Marketing česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U16C9917 Nové trendy v personalistice
 
česky Předmět není vypsán
U00C9901 Projekt bakalářské práce
 
česky Předmět není vypsán
U16C9923 Projektové řízení
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30008026-5.S.BPM-P_OD_16_17.html