Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Specialization Signal processing - Passage through study

Studijní plán: Medical Electronics and Bioinformatics - Specialization Signal Processing

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEAM31LET Medical Instrumentation and Devices Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
BEEZM Safety in Electrical Engineering for a master´s degree Z 0 2BP+2BC Z
BE4M36SAN Statistical data analysis Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEAM31NPG Neurophysiology
 
Z,ZK 6 2P+2C Z PS
2018_MBIOEPPV4 Compulsory elective subjects of the programme 24 povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEAM31BSG Biological signals Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
BEAM33ZSL Medical Imaging Systems
Jiří Anýž, Robert Holaj, Jan Kybic, Jan Petr, André Sopczak, André Sopczak, Jan Šanda 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BEAM31ZAS Analog Signal Processing Z,ZK 6 2P+2C L PS
BE2M31DSPA Digital Signal Processing Z,ZK 6 2P+2C Z PS
2018_MBIOEPPV4 Compulsory elective subjects of the programme 24 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEMPROJ6 Diploma Project Z 6 0p+6s Z,L povinný předmět programu
BEAM31ADA Adaptive signal processing Z,ZK 6 2P+2C Z PS
BEAM31MOA Modeling and analysis of brain activity Z,ZK 6 2P+2C Z PS
2018_MBIOEPPV4 Compulsory elective subjects of the programme 24 povinně volitelný předmět
2018_MBIOEVOL Elective subjects 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 30 22s L povinný předmět programu
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1128382199705.html