Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Medical Instrumentation and Devices

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEAM31LET Z,ZK 6 2P+2L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BEAM31LET je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Jan Havlík
Přednášející:
Jan Havlík
Cvičící:
Jan Havlík
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Důraz je kladen na principy aplikované lékařské elektroniky používané v moderních přístrojích. Struktury a funkční bloky jednotlivých diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů. Elektrokardiografy, elektroencefalografy, elektromyografy, lékařské monitory, přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve, pulsní oxymetry, anesteziologické a resuscitační přístroje, přístroje pro klinickou laboratoř, elektrostimulátory, kardiostimulátory, defibrilátory, sluchové pomůcky, kochleární implantáty, terapeutické aplikace ultrazvuku, základy ultrazvukových diagnostických systémů, radioterapie a stereotaktická radiochirurgie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M31LET

Požadavky:

Účast na cvičeních, absolvování laboratorní výuky, semestrální práce. Předmět předpokládá solidní vstupní znalosti z oblastí analýzy elektrických obvodů, elektrických součástek a funkčních bloků elektrických obvodů, podrobněji viz https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a6m31let/start a https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a6m31let/prerekvizity.

Osnova přednášek:

1. Struktura a typy lékařských přístrojů, parametry lékařských přístrojů.

2. Elektrody pro snímání biologických potenciálů, zesilovače biologických signálů

3. Elektrokardiografie, kardiostimulátory, defibrilátory

4. EKG - obvodová řešení, diagnostika

5. Kardiostimulátory, defibrilátory - obvodová řešení

6. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve, pulsní oxymetrie

7. Elektroencefalografie, elektromyografie, měření tělesné teploty

8. Přístroje pro klinickou laboratoř využívající analytických metod

9. Přístroje pro oční lékařství

10. Základy ultrazvukové diagnostiky

11. Přístroje pro intenzivní medicínu, lékařské monitory, umělá plicní ventilace

12. Radioterapie, RTG radioterapie, terapie vysokoenergetickým zářením, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gama nůž

13. Telemedicína, robotická medicína

Osnova cvičení:

1. Seznámení s programem cvičení, BOZP

2. Zesilovače biologických signálů

3. Výklad k laboratorním úlohám, zadání samostatných prací

4. Laboratorní měření

5. Laboratorní měření

6. Laboratorní měření

7. Laboratorní měření

8. Laboratorní měření

9. Laboratorní měření

10. Exkurse

11. Exkurse

12. Prezentace samostatných úloh

13. Prezentace samostatných úloh

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled v oblasti lékařské přístrojové techniky a umožnit jim praktické seznámení s vybranými přístroji při laboratorní výuce.

Studijní materiály:

1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia. 2006.

2. Penhaker, M. a kol.:Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2004.

3. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.

4. Bronzino, J. D.: Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press. 2006.

5. Bronzino, J. D.: Medical Devices and Systems. Boca Raton: CRC Press. 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5502206.html