Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Biological signals

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEAM31BSG Z,ZK 6 2P+2L anglicky
Korekvizita:
Garant předmětu:
Roman Čmejla
Přednášející:
Roman Čmejla, Petr Ježdík, Michal Novotný
Cvičící:
Roman Čmejla, Petr Ježdík, Michal Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Náplní předmětu jsou nativní a evokované biosignály používané v různých klinických borech současné medicíny a metody jejich snímání, zpracování, záznamu a vyhodnocování v časové a frekvenční oblasti. U významných biosignálů jsou studenti seznámeni s jejich genezí, fyziologickou podstatou, charakteristikami signálů nutných pro konstrukci přístrojů a případně s fyzikálními a matematickými modely. V laboratorních úlohách mají studenti příležitost ke snímání vlastních biologických signálů a k jejich následnému zpracování v programovém prostředí MATLAB.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M31BSG

Požadavky:

Odevzdání semestrální práce na téma Zpracování biologických signálů v Matlabu

Osnova přednášek:

1. Úvod, biosignály, rozdělení, parametry

2. Geneze biologických signálů, membránové potenciály, modelování el.vlast. neuronů

3. Signály nervů a kosterních svalů, ENG, parametry a zpracování EMG, analýza únavy

4. Signály srdce, svodové systémy EKG, vektor depolarizace, elektrická srdeční osa

5. Popis křivky EKG v čas. a frekv. oblasti, základní obrazy EKG, VKG, rušení a filtrace

6. Polygrafické metody v kardiologii, fonokardiografie, pletysmogram, detekce vln, HRV

7. Plicní funkce

8. Elektrická aktivita žaludku, elekrogastrogram

9. Geneze signálů mozku, svodový systém pro EEG, rytmy, normální EEG, analýzy, artefakty

10. Abnormální EEG, grafoelementy paroxysmální aktivity, evokované potenciály

11. Signály zrakového ústrojí, EOG, ERG, polysomnografie, klasifikace spánkových cyklů

12. Geneze signálů sluchového ústrojí, kochleární implantát a kódovací strategie

13. Hlas a řeč, F0, formanty, charakteristiky hlasu, poruchy řeči, fonetogram

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Měření doby reakce

2. Měření rychlosti šíření elektrického vzruchu

3. EMG

4. EKG

5. Potlačení rušení a artefaktů

6. FKG, PPG, detekce vln, HRV

7. Plicní funkce

8. EGG

9. EEG

10. Filtrace, korelace, spektra

11. EOG

12. Kódovací strategie

13. Hlas a řeč, F0, formanty, fonetogram

14. Zápočet

Cíle studia:

Cílem studia je získání teoretických i praktických znalostí o biologických signálech; jejich genezi, snímání, analýze a zpracování.

Studijní materiály:

1. Svatoš, J.: Biologické signály I - geneze, zpracování a analýza. Praha: ČVUT 1995

2. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia 2006

3. Penhaker, M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje. Ostrava 2004

4. Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie, GRADA 1994

5. Zpracování biologických signálů - návody k laboratorním úlohám (dokumenty v pdf jsou dostupné v učebně)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A3-413a
Ježdík P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator K413A
místnost T2:A3-413a
Ježdík P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator K413A
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5502106.html