Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán B0114P300003 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku - kombinovaná forma od 23/24

Studijní program: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
B0114 - PV Povinné předměty od 23/24 B0114P300003 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku V této skupině musíte získat alespoň 60 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů ( maximálně  6)
60
Minimální počet kreditů 60
Povinně volitelné předměty
B0114 - PVP 23/24 Povinně volitelné předměty B0114P300003 od 23/24 1.+3.+4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 0)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
5
Minimální počet kreditů 5
Počet předepsaných kreditů celkem 65
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 115
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024047.html