Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do bioinženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB31UBI KZ 4 2P+2L česky
Vztahy:
Předmět BAB31UBI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BVB31UBI (vztah je symetrický)
Předmět BAB31UBI může být splněn v zastoupení předmětem BVB31UBI
Garant předmětu:
Michal Novotný
Přednášející:
Jan Holub, Petr Ježdík, Jiří Kléma, Jan Kybic, Michal Novotný
Cvičící:
Vratislav Fabián, Jan Havlík, Petr Ježdík, Michal Novotný, Filip Šlapal
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět provádí studenty základy biomedicínského inženýrství a prezentuje praktické příklady na projektech prováděných fakultními týmy.

Požadavky:

Předmět nemá prerekvizity.

Osnova přednášek:

1.Bioinženýrství: Obecný, historický a etický rámec bioinženýrství

2.Lékařská technika: Design lékařských přístrojů

3.Lékařská technika: Biologické signály a jejich analýza

4.Lékařská technika: Diagnostika

5.Diagnostika: Neurodegenerativní onemocnění

6.Diagnostika: Analýza epileptiformní aktivity

7.Diagnostika: Zpracování lékařských obrazů

8.Diagnostika: Bioinformatika a Data mining

9.Diagnostika: Genetika pro neuroinženýrství

10.Lékařská technika: Terapie

11.Terapie: Epileptochirurgie a komentovaný záznam operace

12.Lékařská technika: Protetika a wearables

13.Osobní zkušenost absolventů

14.Lékařská technika: Modely

Osnova cvičení:

1. (K131): Základy pájení

2. (K131): Osciloskop

3. (K131): Měřicí  technika

4. (K131): Samostatný projekt

5. (K131): Samostatný projekt

6. (K131): Samostatný projekt

7. (K131): Samostatný projekt

8. (K102): Lékařská technika

9. (K102): Terapeutická technika

10. (K102): Speciální technika

11 . Exkurze

12. Exkurze

13. Exkurze

14. Exkurze

Cíle studia:

•Rozumět různým rolím biomedicínského inženýra v systému zdravotní péče a výzkumu a vývoji

•Schopen zasadit obor biomedicínského inženýrství do historického a etického rámce

•Popsat a definovat různé aplikace biomedicínského inženýrství

•Mít přehled o možných směrech studia a projektech vedených na fakultě

Studijní materiály:

[1]Rozman, J. (2006) Elektronické přístroje v lékařství. Praha. Academia, Česká matice technická, č. spisu 494, roč. 111. ISBN 80-200-1308-3.

[2]Enderle, J. D., & Bronzino, J. D. (2012). Introduction to biomedical engineering (3rd ed.). Burlington, Mass.: Academic Press.

[3]Bronzino, J., Peterson, D. (2015). Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/b15482 (dostupné jako ebook na stránkách Ústřední knihovny ČVUT)

Poznámka:
Další informace:
https://sami.fel.cvut.cz/ubi/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:B3-802

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator K802
místnost T2:B2-39e

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvičebna
Čt
místnost T2:B3-802

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laborator K802
místnost T2:C3-52

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7674906.html