Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do bioinženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BVB31UBI KZ 3 2P+1C+3D česky
Vztahy:
Předmět BVB31UBI může při kontrole studijních plánů nahradit předmět BAB31UBI
Předmět BVB31UBI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BAB31UBI (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Michal Novotný
Přednášející:
Jan Holub, Petr Ježdík, Jiří Kléma, Jan Kybic, Michal Novotný
Cvičící:
Vratislav Fabián, Jan Havlík, Petr Ježdík, Michal Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět provádí studenty základy biomedicínského inženýrství a prezentuje praktické příklady na projektech prováděných fakultnímy tými.

Požadavky:

Předmět nemá prerekvizity.

Osnova přednášek:

1.Bioinženýrství: Obecný, historický a etický rámec bioinženýrství

2.Lékařská technika: Design lékařských přístrojů

3.Lékařská technika: Biologické signály a jejich analýza

4.Lékařská technika: Diagnostika

5.Diagnostika: Neurodegenerativní onemocnění

6.Diagnostika: Analýza epileptiformní aktivity

7.Diagnostika: Zpracování lékařských obrazů

8.Diagnostika: Bioinformatika a Data mining

9.Diagnostika: Genetika pro neuroinženýrství

10.Lékařská technika: Terapie

11.Terapie: Epileptochirurgie a komentovaný záznam operace

12.Lékařská technika: Protetika a wearables

13.Osobní zkušenost absolventů

14.Lékařská technika: Modely

Osnova cvičení:

1. Praktické cvičení: Lékařská technika

2.Praktické cvičení: Rehabilitační technika

3. Praktické cvičení: Speciální technika

4. Exkurze I / Video-prezentace

5. Exkurze II / Video-prezentace

6. Praktické cvičení: RTG a CT bio materiálů

Cíle studia:

•Rozumět různým rolím biomedicínského inženýra v systému zdravotní péče a výzkumu a vývoji

•Schopen zasadit obor biomedicínského inženýrství do historického a etického rámce

•Popsat a definovat různé aplikace biomedicínského inženýrství

•Mít přehled o možných směrech studia a projektech vedených na fakultě

Studijní materiály:

[1]Rozman, J. (2006) Elektronické přístroje v lékařství. Praha. Academia, Česká matice technická, č. spisu 494, roč. 111. ISBN 80-200-1308-3.

[2]Enderle, J. D., & Bronzino, J. D. (2012). Introduction to biomedical engineering (3rd ed.). Burlington, Mass.: Academic Press.

[3]Bronzino, J., Peterson, D. (2015). Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/b15482 (dostupné jako ebook na stránkách Ústřední knihovny ČVUT)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5608
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6386006.html