Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Trestní právo v IT a dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23Y1TP KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), sankce za porušení povinností, vybrané trestné činy v dopravě, předpisy práva ES v oblasti dopravy. Právo v IT - vybrané zákony (např. autorský zákon, občanský zákoník, zákon o elektronických komunikacích, zákon o některých službách informační společnosti, trestní zákoník).

Požadavky:

prezentace a docházka (max. 2 absence)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních znalostí práva v dopravě a informačních technologií.

Studijní materiály:

DRAŠTÍK, Antonín, Jan ENGELMANN a Aleš FLÍDR. Silniční doprava - trestná činnost. Český Těšín: Poradce, 2011, ISBN 978-80-7365-327-9

Vetešník Pavel, Potěšil Lukáš, Jemelka Luboš, Dopravní právo, C.H.BECK, ISBN 978-80-7400-409-4

JIROVSKY, Václav, Kybernetická kriminalita nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7318506.html