Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán DOS bak.prez.21/22

Studijní obor: Dopravní systémy a technika
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 20/21 1.sem.bak.prez. (od) 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2.S.BP 20/21 2.sem.bak.prez. (od) 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3.S.BP 20/21 3.sem.bak.prez. (od) 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4.S.BDOS VÝBĚR1 18/1 4.sem.DOS 1.výběr předmětu (od) 18/19 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
4.S.BDOS VÝBĚR2 17/1 4.sem.DOS 2.výběr předmětu (od) 17/18 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
4.S.BDOS VÝBĚR3 17/1 4.sem.DOS 3.výběr předmětu (od) 17/18 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 98
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty programu
4.S.BDOS 17/18 4.sem.DOS bak.prez. (od)17/18 V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
20
Minimální počet kreditů 20
Počet předepsaných kreditů celkem 124
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 56
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 19. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022380.html