Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán LED bak.prez.21/22

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 20/21 1.sem.bak.prez. (od) 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2.S.BP 20/21 2.sem.bak.prez. (od) 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3.S.BP 20/21 3.sem.bak.prez. (od) 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4.S.BLED 19/20 4.sem.LED bak.prez. (od) 19/20 (pro B3710) V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
5.S.BLED 19/20 5.sem.LED bak.prez. (od) 19/20 (pro B3710) V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
6.S.BLED 19/20 6.sem.LED bak.prez. (od) 19/20 (pro B3710) V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
Minimální počet kreditů 162
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
Y1-BLED 21/22 PVP bak.prez.LED 21/22 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-B-3,4 16/17 Jazyk bak. 5., 6.sem. (od) 16/17 (pro B3710) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022408.html