Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové algebraické systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8B17CAS Z 2 1P+1C česky

Předmět A8B17CAS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A8B01CAS (vztah je symetrický)

Předmět A8B17CAS může být splněn v zastoupení předmětem A8B01CAS

Předmět A8B17CAS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A8B01CAS (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Miloslav Čapek
Přednášející:
Miloslav Čapek
Cvičící:
Miloslav Čapek, Jozef Lukáč
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy práce v počítačových výpočetních systémech MATLAB a Mathematica. Soustředíme se na výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních kurzech programu OES. Důraz je kladen na rozlišení analytických a numerických nástrojů a výpočtů, efektivní přístup k řešení problémů z odborné praxe, práci s daty a jejich prezentaci. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. Ty lze později samostatně nebo v jiných předmětech dále rozvíjet.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde (předmět je vyučován v nové podobě od ZS 2023): http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A8B01CAS

Požadavky:

Maximálně dvě absence (více pouze v odůvodněných případech), zpracování domácích úloh a příprava a prezentace závěrečného projektu.

Osnova přednášek:

Předmět volně kombinuje formu přednášek a počítačových seminářů. Typové příklady jsou prezentovány vyučujícím, včetně jejich řešení. Další příklady jsou řešeny studenty během hodiny, i domácí přípravy.

Osnova cvičení:

1.Úvod, informace o kurzu, náplň. Rozdíl mezi numerickými a algebraickými výpočty, chyby. Dostupné nástroje a jejich krátká charakteristika.

2.MATLAB: prostředí, základní algebraické operace, vektory a matice, komplexní čísla a práce s nimi.

3.MATLAB: Vektorizace, tečkové operace (prvek-po-prvku).

4.MATLAB: Indexace, relační, logické a množinové operátory.

5.MATLAB: Funkce, ověření proměnných, běh programu

6.MATLAB: Vyšší datové typy (textové řetězce, struktury, …)

7.MATLAB: Vizualizace, pokročilá vizualizace, struktura grafických dat

8.MATLAB: Zpracování a práce s daty, import/export, archivace, zásady

9.MATHEMATICA: prostředí, základní operace, pojetí Mathematicy, alternativy (Maple)

10.MATHEMATICA: Pokročilé operace (vektorový kalkulus, řešení soustav rovnic, zjednodušení)

11.MATHEMATICA: Psaní skriptů a funkcí, export dat

12.MATHEMATICA: Vizualizace

13.Obhajoba projektů, zápočet, diskuse

14.(rezerva)

Cíle studia:

Viz anotace výše.

Studijní materiály:

[1] MATLAB® Help and Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/

[2] Wolfram Language & System Documentation Center https://reference.wolfram.com/

[3] Elektronické studijní materiály - dostupné v průběhu semestru z webu předmětu (viz níže)

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a8b17cas/start
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A3-412
Čapek M.
11:00–11:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator
místnost T2:A3-412
Čapek M.
Lukáč J.

11:45–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7226006.html