Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Aplikace informatiky v přírodních vědách

Studijní program: Aplikace informatiky v přírodních vědách Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: AIPV
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BSPAIPV_1 AIPV povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 15 předmětů
50
BSPAIPV_2 BS P_AIPVB 2. ročník V této skupině musíte získat 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 14 předmětů
51
BSPAIPV_3 BS P_AIPVB 3. ročník V této skupině musíte získat 47 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 14 předmětů
47
Minimální počet kreditů 148
Povinně volitelné předměty
BSPAIPV_JAZYKY_ZK BS jazyky zkoušky V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
BSPAIPV_V BS P_AIPVB volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BSPAIPV_JAZYKY_ZAP BS jazyky zápočty V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180
AIPV povinné předměty 1. ročník [BSPAIPV_1]

rok zahájení 2023/2024

BS P_AIPVB 2. ročník [BSPAIPV_2]

rok zahájení 2023/2024

BS P_AIPVB 3. ročník [BSPAIPV_3]

rok zahájení 2023/2024

BS jazyky zápočty [BSPAIPV_JAZYKY_ZAP]

rok zahájení 2023/2024

BS jazyky zkoušky [BSPAIPV_JAZYKY_ZK]

rok zahájení 2023/2024

BS P_AIPVB volitelné předměty [BSPAIPV_V]

rok zahájení 2023/2024

Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022852.html