Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Buildings and Environment

Studijní program: Buildings and Environment Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NY20230100 Buildings and Environment, 1st semester V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
26
NY20230200 Buildings and Environment, 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
24
Minimální počet kreditů 50
Povinně volitelné předměty
NY20230200_2 Buildings and Environment, facultative subjects, 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NY20230100_1 Buildings and Environment, 1st semester, project V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NY20230200_1 Buildings and Environment, 2nd semester, project V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NY20230300 Buildings and Environment, Diploma Project V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 38
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

valid from 2023/24, in 2023 not opened

Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022009.html