Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb

Studijní program: Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NM20230100 Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
22
NM20230200 Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
22
Minimální počet kreditů 44
Povinně volitelné předměty
NM20230100_1 Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
NM20230200_1 Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 16
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NM20230300 Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty, doporučení S4
NM20230200_2 Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomový seminář V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 94
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -4
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2024/25

Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022014.html