Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán KOMBI navaz. mag. studium v 21-22 programu LA

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LA 21-22 P 1.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 21-22 povinné předměty V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2S K LA 21-22 P 2.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 21-22 povinné předměty V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
25
3S K LA 22-23 P 3.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 22-23 povinné předměty V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
22
Minimální počet kreditů 75
Povinně volitelné předměty
PVP NAV K LA 21-22 PVP nav.komb.LA 21-22 (program LA, nikoliv obor LA) V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Jazyky
JZ-N-LA K (1.-4.SEM) Jazyky navaz.mag. KOMBI studia (1.- 4.sem.) programu LA V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 92
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 28
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 26. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022049.html