Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Humanoidní roboti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M33HRO Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B3M33HRO je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět BEZM
Předmět B3M33HRO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE3M33HRO (vztah je symetrický)
Předmět B3M33HRO nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE3M33HRO (vztah je symetrický)
Předmět B3M33HRO může být splněn v zastoupení předmětem BE3M33HRO
Garant předmětu:
Matěj Hoffmann
Přednášející:
Matěj Hoffmann
Cvičící:
Matěj Hoffmann, Tomáš Chaloupecký, Jason Khoury, Shubhan Parag Patni, Lukáš Rustler
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět se zaměřuje na “robotiku orientovanou na člověka”: humanoidní roboty a interakci člověka s robotem. Motivací je vize robotů jako asistentů či společníků v domácnostech. Kurz uvádí do technologie humanoidních robotů se specifickými výzvami a příležitostmi: (i) design, přímá a inverzní kinematika, (ii) vnímání více smysly - zrak, hmat, sluch, propriocepce, inerciální senzory, apod., (iii) chůze a udržení rovnováhy, (iv) uchopování. Druhá část předmětu se soustředí na interakci člověka s robotem (human-robot interaction, HRI), což zahrnuje jak fyzickou interakci (bezpečnost, kolaborativní robotika), tak kognitivní/sociální interakci - jak navrhnout roboty a jejich chování tak, aby bylo pro lidi přijatelné a přirozené.

Požadavky:

Orientace v programovacím jazyce Python.

Doporučená znalost základů kinematiky robotů.

Osnova přednášek:

1. Humanoidní roboti - motivace a historie.

2. Humanoidi - design, přímá a inverzní kinematika.

3. Humanoidi - diferenciální kinematika, inverzní dif. kinematika, singularity, manipulabilita, gaze control.

4.Ukázky v laboratoři.

5. Multimodální vnímání a autokalibrace.

6. Chůze a rovnováha.

7. Uchopování.

8. Interakce člověka s robotem - Úvod, fyzická interakce a sociální interakce.

9. Fyzická interakce I - Bezpečnostní normy. Monitorování rychlosti a vzdálenosti.

10. Fyzická interakce II - Omezení výkonu a síly.

11. Sociální interakce člověka s robotem I.

12. Sociální interakce člověka s robotem II.

13. Reaktivní řízení a plánování pohybu pro prostředí s lidmi.

14. Vtělená umělá inteligence, vývojová robotika.

Osnova cvičení:

Studenti budou pracovat na řešení zadaných projektů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Nenchev, D. N., Konno, A., & Tsujita, T. (2018). Humanoid robots: Modeling and control. Butterworth-Heinemann. Dostupná coby e-kniha přes knihovnu ČVUT.

Volitelná literatura

Goswami, A., & Vadakkepat, P. (Eds.). (2019). Humanoid robotics: A reference. Springer.

Bartneck, C., Belpaeme, T., Eyssel, F., Kanda, T., Keijsers, M., & Šabanović, S. (2020). Human-robot interaction: An introduction. Cambridge University Press.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/hro/start
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-301
Hoffmann M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
místnost KN:E-s109
Khoury J.
Patni S.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř ŘS
místnost KN:E-132

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-132
Khoury J.
Patni S.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6652106.html