Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Master specialization Software Engineering, in English, 2021

Studijní program: Informatics Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Master specialization Software Engineering, in English, 2021
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NIE-PP.21 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2021 V této skupině musíte získat 63 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
63
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty specializace
NIE-SI-PS.21 Compulsory Courses of Master Specialization Software Engineering, v.2021, in Czech V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Povinně volitelné předměty
NIE-PV-SI.21 Compulsory Elective Master Courser for Specialization Software Engineering, version 2021 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 14)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
NIE-SI-VS.21 Elective Vocational Courses for Master Specialisation Software Engineering
0
NIE-V.21 Purely Elective Master Courses, Version 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120

The study plan is intended for those students who have been accepted to study since the academic year 2021/2022. . Guarantor: Ing. Michal Valenta, Ph.D., email: michal.valenta@fit.cvut.cz

Elective Vocational Courses for Master Specialisation Software Engineering [NIE-SI-VS.21]

Compulsory courses of all specializations with the exception of this specialization.

Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021547.html