Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní chování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617DOCH KZ 3 3P+0C+10B česky
Garant předmětu:
Milan Kříž
Přednášející:
Milan Kříž
Cvičící:
Milan Kříž
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Zkoumání kauzálních efektů v dopravním výzkumu (kvaziexperimentální přístupy; experimentální přístupy). Sběr dat (teorie měření; tvorba výzkumného nástroje a sběr dat). Analýza a interpretace dat (rozšíření regresních modelů; praktické otázky analýzy a interpretace výsledků: velikost efektu, praktická vs. statistická významnost). Analýza a interpretace dat (z dotazníkového šetření, výběrových a behaviorálních experimentů, panelových a „velkých“ dat).

Požadavky:

základy statistické inference

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s metodami sběru a analýzy dat souvisejícími s dopravním chováním a rozšířit jejich znalosti analytických metod. Studenti se seznámí se soc.-psychologickými a ekonomickými teoriemi, v nichž jsou empirické modely pro analýzu dat zakotveny. V kurzu se studenti naučí provádět vlastní výzkum a analyzovat data v prostředí R.

Studijní materiály:

BEN-AKIVA, M., E., LERMAN, S., R. Discrete Choice Analysis. MIT, kap. 3, 4., 1985

LOUVIERE, J., J., HENSHER, D., A., SWAIT, J., D. Stated Choice Methods. Analysis and Applications. Cambridge University Press, 2000

TRAIN, K. Discrete Choice Methods with Simulation. Cambridge University Press, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DP:134
Kříž M.
08:00–09:30
(přednášková par. 108)
Decin
P3
místnost DP:134
Kříž M.
09:45–11:15
(přednášková par. 108)
Decin
P3
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6383906.html