Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Řízení komerčních projektů v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617RKOP Z,ZK 3 2P+1C+10B česky
Přednášející:
Alexandra Dvořáčková
Cvičící:
Alexandra Dvořáčková
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Podnikatelský projekt (zákazník, aktivity, výstup – kvalita, čas, peníze), okolí projektu, umístění projektu (analýza území, dopravní toky, povolovací řízení), organizační struktura projektu (role, kompetence, workflow), řízení lidských zdrojů, životní cyklus projektu, zdroje financování, odběratelsko-dodavatelské vztahy, studie proveditelnosti, citlivostní a multikriteriální analýzy, finanční a hodnotová analýza, řízení změn projektu.

Požadavky:

vysokoškolská matematika a statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Definice, kvantifikace a řízení procesů směřujících k realizaci projektů v komerční sféře.

Studijní materiály:

DOLEŽAL, J., M, P., LACKO, B. Projektový management podle IPMA, ISBN 978-80-247-2848-3, Grada Publishing, 2009.

TICHÁ, A., TICHÝ, J., VYSLOUŽIL, R., ŠIMÁČE, O. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, ISBN: 80-214-2639-X, Díl I, (Část A, Část B, Část C), CERM, 2004.

TICHÝ, J. Základy podnikové ekonomiky, 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6383606.html