Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krizový management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23Y1KM KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Dan Ťok
Cvičící:
Dan Ťok
Anotace:

Teorie a právní rámec krizového řízení se zaměřením na integrovaný záchranný systém. Po úvodu do oblasti bezpečnosti následují základní pojmy (pohroma, nebezpečí, ohrožení, riziko, nouzová situace, mimořádná událost, kritická situace apod.) a znalosti o teorii a postavení krizového řízení a jeho cílech, IZS a krizové řízení a krizové plánování a základní legislativě.

Požadavky:

logické myšlení; principy řízení problémů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí z oblasti řízení o oblast krizového řízení, tj. o způsob řízení odezvy na kritické situace v území. Syntéza funkce veřejné správy ve vztahu ke krizovým situacím a stavům do systému krizového managementu platná v ČR. Aplikace nástroje „matice odpovědnosti“, který zajišťuje racionální řízení a koordinaci činností při odezvě.

Studijní materiály:

D. Procházková: Krizové řízení pro technické obory. ISBN 978-80-01-05292-1. ČVUT

D. Procházková, J. Procházka: Integrální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí. ISBN 978-80-01-05480-2. ČVUT, Praha 2014, D. Procházková: Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ISBN 978-80-01-05479-6. ČVUT, Praha 2014

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6343906.html