Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Prospectus - magisterský

Studijní program: Biomedicínské a klinické inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
pomocná
PRO-M-2 Courses that will be open if at least five students are registered
0
PRO-M-0 Courses that will certainly be open
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 0
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1000206.html