Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Civil Engineering

Studijní program: Civil Engineering Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
ND20230100 Civil Engineering, 1st semester V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
ND20230200 Civil Engineering, 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
Minimální počet kreditů 42
Povinně volitelné předměty
ND20240100_2 Civil Engineering, Optional subjects, 1st semester V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
4
ND20240200_2 Civil Engineering, Optional subjects, 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
ND20230100_1 Civil Engineering, Project, 1st semester V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
ND20230200_1 Civil Engineering, Project, 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
ND20230300 Civil Engineering, Diploma Project V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 40
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

valid from 2024/25

Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024068.html