Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Lékařská elektronika a bioinformatika - Specializace Lékařská technika

Studijní program: Lékařská elektronika a bioinformatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Lékařská technika - doporučený průchod
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MBIODIP Diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
2018_MBIOP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty specializace
2018_MBIOPS2 Povinné předměty specializace - specializace Lékařská technika V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty
2018_MBIOPPV2 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 24
Volitelné předměty
2018_MBIOH Humanitní předměty
0
2018_MBIOVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

Specializace Lékařská technika

Volitelné odborné předměty [2018_MBIOVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019005.html