Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerská sociologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
615W2MS KZ 3 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Sociologický přístup k podniku, vysvětlení organizačního a řídícího systému organizace se zaměřením na postavení lidí a jejich vzájemnou komunikaci. Základní poznatky o podnikové kultuře; sociální systém firmy. Postavení člověka v oblasti práce v podmínkách tržní ekonomiky. Vedení lidí ve firmě - pracovní skupiny, adaptace, konflikty, systém pozic a rolí v organizaci.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost principů sociálních procesů v podniku. Chování pracovníků, vedení, řešení problémů a konfliktů, práce ve skupině a v týmu.

Studijní materiály:

Duchoň, B. - Šafránková, J.: Management: Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008.

Emrová, L., Šafránková, J., Společenské vědy 15. Psychologie a sociologie pro techniky. Praha: ČVUT 2000

Bedrnová, E., Nový, I., Psychologie a sociologie řízení firmy. Praha: Grada 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5263206.html