Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Aerospace Engineering - study branch Avionics

Studijní program: Aerospace Engineering Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Avionics - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2016_MLAKEPO Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
32
2016_MLAKEP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
2016_MLAKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
2016_MLAKEBME Safety of the master's studies
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 92
Povinně volitelné předměty
2016_MLAKEPV Compulsory elective subjects of the programme V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 40)
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
2016_MLAKEVOL Elective subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2016_MLAKEVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.

Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30016665.html