Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb

Studijní program: Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NR20230100 Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
19
NR20230200 Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
NR20230300 Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
30
Minimální počet kreditů 79
Povinně volitelné předměty
NR20230100_2 Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - oborový V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NR20230100_3 Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - technologie V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty, doporučení S3
NR20230100_1 Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - dle bc. studia V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 5
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - dle bc. studia [NR20230100_1]

Absolventi bc. programu Stavitelství si volí předmět 122RPSB, absolventi bc. programu Stavební inženýrství - Příprava, realizace a provoz staveb si volí předmět 122ICPP, absolventi jiných programů si musí zapsat oba předměty - 122ICPP i 122RPSB.

Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr [NR20230200]

Pro zápis předmětu Projekt - 122PRJL je nutné v průběhu magisterského nebo předchozího bakalářského studia absolvovat kombinaci předmětů Provozování a správa budov - 122PSBL nebo Řízení správy, provozu a údržby budov - 122RPSB a Inženýrské činnosti pro pozemní stavby - 122ICPS nebo Inženýrské činnosti pro pozemní stavby - 122ICPP.

Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022021.html