Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Filozofie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0M16FI2 Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Kurs je zaměřen na filozofické aspekty vědy a techniky. Formou vybraných kapitol se rozebírají zejména transdisciplinární aspekty filozofie, informatiky, fyziky, matematiky a biologie.

Požadavky:

Absolvování Filosofie I. nebo podobného kursu zaměřeného zejména na antickou filosofii.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, spolené kořeny vědy a filozofie

2. Společné kořeny vědy a filozofie, role jazyka na myšlení a filosofování

3. Co je metafyzika, vztah fyziky a metafyziky, analytická filosofie

4. E. Mach, analytická filosofie, filosofie mysli

5. Duše a tělo, různá filosofická pojetí

6. Evoluce, v biologii a kosmologii, samoorganizace

7. Otázky kolem determinismu

8. Redukcionismus, jeho role v poznání, holismus

9. Hýlozoismus, biologie a fyzika

10. Filosofické problémy fyziky

11. Paradoxy vakua, od eleatů ke kvantové elektrodynamice

12. Filozofické otázky matematiky, nekonečno

13. Filosofické otázky informatiky

14. Otázky alternativního poznání, skepticismus starověký a novodobý

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Barrow, J.D. Theory of Everything, Cambridge, 1993

2.Capra, F. The Tao of Physics, New York: Bantam Books.1984

3. Zamarovský P., The Grand Design, Organon F XX, 1, Bratislava, Praha 2013

4. Zamarovský P., Cosmos, time and creation, Acta Polytechnica, 50, 6, CTU, Praha 2010

5. Prigogine I., Stangers I., Order out of Chaos, Bantam New Age Books 1984

6. Hawking S., Mlodinow L., The Grand Design, Bantan book, London 2011

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4711306.html