Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy umělé inteligence

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B36ZUI Z,ZK 6 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Introduction to Artificial Intelligence (BE4B36ZUI)
Přednášející:
Branislav Bošanský, Michal Pěchouček (gar.), Viliam Lisý
Cvičící:
Branislav Bošanský, Michal Pěchouček (gar.), Vojtěch Čermák, Jaromír Janisch, Viliam Lisý, Marko Sahan, Petr Tomášek
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody reprezentace a řešení problémů a dvouhráčových her, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do umělé inteligence, řešení problémů pomocí prohledávání stavového prostoru

2.Algoritmy neinformované prohledávání stavového prostoru

3.Informované algoritmy prohledávání stavového prostoru - algoritmus A*.

4.Pokročilé a netradiční metody prohledávání stavového prostoru.

5.Řešení problémů pomocí algoritmů založených na splňování omezujících podmínek (CSP)

6.Herní stromy a algoritmy pro řešení dvouhráčových her.

7.Reprezentace plánovacích problémů

8.Logika a reprezentace znalostí.

9.Reprezentace znalostí ve FOL, dokazovací nástroje.

10.Úvod do reprezentace nepřesné znalosti

11.Markovské modely nepřesného uvažování.

12.Markovské rozhodovací procesy.

13.Úvod do evolučních technik a genetických algoritmů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Jonathan Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, 2010

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4b36zui/start
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-310
Čermák V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost KN:E-310
Tomášek P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost KN:E-310
Tomášek P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Lab K310 Linux
místnost

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

místnost KN:E-311

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
Lab K311
Út
místnost KN:E-107
Lisý V.
Bošanský B.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Zengerova posluchárna K1
místnost KN:E-328
Sahan M.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Bourací učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4702906.html