Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroprocesory pro výkonové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B14MIS Z,ZK 5 2P+2L česky

Podmínkou zápisu na předmět B1B14MIS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM

Garant předmětu:
Jiří Zděnek
Přednášející:
Jan Bauer
Cvičící:
Jan Bauer, Miroslav Lev, Pavel Mňuk, Petr Zakopal, Jiří Zděnek
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět se zabývá základními prvky logických kombinačních a sekvenčních obvodů a jejich využitím při stavbě periferií mikroprocesoru pro řízení výkonových systémů. Zároveň jsou definovány požadavky na procesor pro řízení pohonu v reálném čase ? ALU, systém přerušení, DMA atd. Dále jsou probírány obvody pro úpravu signálů vně počítače pro zpracování a převod analogového signálu na digitální.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vlastní vypracování laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1.Úvod - digitální technika

2.Logické funkce, logické kombinační obvody, hradlová pole

3.Logické sekvenční obvody, formy popisu, struktura, návrh synchronních obvodů

4.Typické stavební bloky digitálního systému (kombinační a sekvenční)

5.Speciální bloky počítačů výkonových systémů

6.Prostředky pro vývoj řídicích programů a programovací jazyky

7.Systémová struktura řídicího počítače výkonových systémů

8.Systém přerušení a DMA

9.Měření analogových a impulsních signálů počítačem

10.Generování přesných impulsních signálů pro měniče

11.Digitální komunikace mezi počítači UART, SPI, CAN, I2C, Ethernet

12.Signálové procesory (DSP)

13.Struktura řídicích programů

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří výkonových systémů, úvod do ISE

2. Kombinační obvody

3. Kombinační obvody

4. Sekvenční obvody

5. Sekvenční obvody

6. Úvod do MPLAB IDE

7. Systémová architektura

8. Systémová architektura

9. Periferie pro pohony

10.Periferie pro pohony

11.Periferie pro pohony

12.Test

13.Dodatečné odevzdání úloh

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Přednášky k předmětu A1B14MIS.

[2] Perrin, J.P., Denouette, M., Daclin, E.: Logické systémy. SNTL, Praha 1972.

[3] Pinker, J., Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL. BEN, Praha 2006.

[4] Herout, P.: Učebnice jazyka C. 5. vyd. Kopp, Č.Budějovice, 2008.

[5] Microchip: MPLAB C18 C Compiler, Getting Started, 2005, DS51295

[6] Microchip: MPLAB C18 C Compiler User?s Guide, 2005, DS51288J.

[7] Microchip: PIC18F87J11 Family Data Sheet, 2009, DS39778D.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B14MIS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A4-305
Bauer J.
Zakopal P.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A4-305
Bauer J.
Zakopal P.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
St
místnost T2:A4-305
Lev M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Cvicebna
Čt
místnost T2:C3-135
Bauer J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
místnost T2:A4-305
Mňuk P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvicebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4689406.html