Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Práce v týmu a její organizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A3M99PTO KZ 6 1P+3C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět je průpravou pro týmovou práci. Metodice takové práce a jejímu řízení jsou věnovány přednášky, které budou zajišťovány specialisty z praxe. Cvičení jsou pak věnována řešení skutečných odborných projektů zadávaných participujícími katedrami.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M99PTO

Požadavky:

Základní znalosti a schopnosti pro řešení problémových úloh (projektů) vypisovaných příslušnou oborou katedrou kybernetiky, řidící techniky a měření. Podmínkou zápočtu je úspěšné obhájení řešeného projektu.

Osnova přednášek:

Sedm dvouhodinových přednášek za semestr

1. Problematika managementu projektů a jeho řízení

2. Nástroje a techniky pro řízení projektu

3. Plánování a řízení projektových prací

4. Týmový management projektu a jeho vedení

5. Informační podpora řízení týmových projektů

6. Integrované řízení projektů

7. Shrnutí. Rezerva

Osnova cvičení:

Projektová cvičení v malých týmech (4-5 studentů) se závěrečnou prezentací a obhajobou výsledků.

Cíle studia:

Získat průpravu pro týmovou práce a prakticky si osvojit metodické postupy a řízení týmové práce při řešení technicky orientovaného problému formou práce na řešení projektu v týmu čtyř a více studentů.

Studijní materiály:
Poznámka:

Společně zajišťován katedrami K13133, K13135 a K13138

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9c

URL: https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a3m99pto/start

Další informace:
https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/a3m99pto/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12573704.html