Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Distribuované systémy a výpočty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-DSV.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí s metodami koordinace procesů v distribuovaném prostředí, charakterizovaném nedeterministickým časovým chováním výpočetních procesů a komunikačních kanálů. Naučí se základním mechanismům zajištujícím korektní chování výpočtu realizovaného skupinou volně vázaných procesů a mechanismům podporujícím zvýšenou dostupnost a ochranu proti výpadkům.

Požadavky:

Základní znalosti v oboru operačních systémů, počítačových sítí a komunikací.

Osnova přednášek:

1. Distribuované aplikace, metody komunikace

2. Procedurální komunikace - XML-RPC, CORBA, Java RMI, SOAP/RESTful

3. Model distribuovaného výpočtu, jednoduché příklady

4. Snímek distribuovaného výpočtu, logický čas

5. Vlnový algoritmus, symetrie výpočtu - výběr serveru

6. Algoritmy výlučného přístupu

7. Uváznutí, predikce a detekce při výpočtu a při komunikaci

8. Ukončení distribuované aplikace, kvóra

9. Sdílení a replikace dat, distribuované databáze

10. P2P systémy a DHT technologie

11. Agentské aplikace, mobilita výpočtu

12. Architektury cloud technologií, metody výpočtu

Osnova cvičení:

1. Program cvičení

2. Java RMI

3. XML-RPC

4. SOAP

5. CORBA

6.Prezentace semestrálního projektu

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na distribuovaný výpočet chápaný jako asynchronní spolupráce skupiny stavových automatů. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu, zajištění výlučného přístupu a zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti. Předmět uzavírá přehled technik pro distribuované ukládání dat metodami distribuovaných rozptýlených tabulek (DHT - Distributed Hash Table) a přehled systémů s mobilními výpočetními komponentami.

Studijní materiály:

Janeček J.: Distribuované systémy.

Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení.

Tanenbaum A. S.: Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition).

Tel G.: Introduction to Distributed Algorithms.

Lynch N.A.: Distributed Algorithms.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2233

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2233
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4654806.html