Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Mgr. obor Systémové programování, zaměření Systémové programování, 2016-2019

Studijní program: Informatika, platnost do 2024 Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Mgr. obor Systémové programování, zaměření Systémové programování, 2016-2019
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MI-PP.2016 Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty oboru
MI-PO-SP.2016 Povinné předměty magisterského oboru Systémové programování, verze 2016 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Povinné předměty zaměření
MI-PZ-SP-SP.2016 Povinné předměty magisterského zaměření Systémové programování, verze 2016 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
Minimální počet kreditů 21
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
MI-PV-EM.2016 Povinně volitelné magisterské ekonomicko manažerské předměty, verze 2016 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
MI-PV-HU.2016 Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
MI-V.2017 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017
0
MI-SP-SP-VO.2017 Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro magisterské zaměření MI-SP-SP, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 88
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 32
Celkový počet kreditů 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2016/2017 do prezenční formy studia magisterského programu.

Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 [MI-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mohou požádat o uznání zkoušky z předmětu PDP.# Opozdilcům: Student, kteremu chybí PPR, si zapíše PDP a získá z něj zápočet.# Do studia opakovaně zapsaným studentů: student se zkouškou z PPR má právou na uznání zápočtu z PDP.

Povinně volitelné magisterské ekonomicko manažerské předměty, verze 2016 [MI-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 [MI-PV-HU.2016]

Jesliže student absolvoval některý ze zde nabídnutých předmětů v bc. studiu, musí si vybrat jiný humanitní předmět.

Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro magisterské zaměření MI-SP-SP, verze 2017 [MI-SP-SP-VO.2017]

Povinné předměty všech oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření.

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 [MI-V.2017]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět. Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013805.html