Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Network Technology 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-ST1 Z 3 2C anglicky
Garant předmětu:
Alexandru Moucha
Přednášející:
Cvičící:
Alexandru Moucha
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních znalosti z oblasti počítačových sítí a praktických zkušeností se síťovými technologiemi. Předmět odpovída látce kurikula Cisco Netacad programu - CCNA1 - R&S Introduction to Networks.

Požadavky:

Výuka je realizována tzv. blended-distance formou, kde student látku studuje samostudiem elektronických studijních materiálů v anglickém jazyce a získané znalosti následně upevňuje řešením laboratorních úloh.

Požadavkem pro získaní zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového elektronického testu a praktické úlohy v rozsahu kurikula CCNA1 R&S.

Osnova přednášek:

1. Úvod do světa sítí

2. Konfigurace IOS

3. Síťové protokoly a komunikace

4. Přístup do sítě

5. Ethernet

6. Síťová vrstva

7. Transportní vrstva

8. IP adresace

9. Subnetování IP sítí

10. Aplikační vrstva

11. Opakování

12. Zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětů BI-ST1 je rozvinout znalosti a dovednosti studentů v oblasti bezpečnosti a přístupových technologií používaných v menších až středně rozsáhlých sítích. Studenti se seznámí se základními filosofiemi, architekturami, funkcemi a metodami v oblasti vytváření, provozu a řízení počítačových sítí se zaměřením na referenční model ISO/OSI a rodinu protokolů TCP/IP. Studenti budou schopni navrhnout a hodnotit systém strukturované kabeláže v závislosti na použití konkrétní technologie Ethernet a jednoduchou síť dle zvoleného standardu. Budou schopni adresace a vytváření podsítí v prostředí protokolu IPv4.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco NetSpace [online]. Dostupné z: https://www.netacad.com/

Doporučená literatura:

ODOM W.: CCENT/CCNA ICND1 100-101 Official Cert Guide, Cisco Press, San Francisco, 2013. ISBN 1-58714-385-4.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIE-ST1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIE-ST1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:344
Moucha A.
18:00–19:30
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT síťová učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4461206.html