Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ochrana zdraví v dopravě a EU

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
615W2OZ KZ 3 8B česky
Přednášející:
Petr Musil
Cvičící:
Petr Musil
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Ochrana zdraví v dopravě v ČR v minulosti a přítomnosti. Srovnání situace před a po roce 1989. Současná legislativa, výhledy do budoucnosti. Harmonizace legislativy s ostatními státy EU. Základní principy ochrany a podpory zdraví ve vybraných zemích EU.

Požadavky:

Nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost problematiky ochrany zdraví v ČR a EU.

Studijní materiály:

Bílá kniha: Evropská dopravní politika pro rok 2010: je čas rozhodnout, Nakladatelství dopravy a spojů, 2001

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn

89/391/EHS Směrnice Rady o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších změn a související předpisy

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4395206.html