Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Manažerské informační systémy v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617MID Z,ZK 3 2P+1C+10B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Informační technologie a jejich využití v budování informačního systému moderní dopravní firmy. Nová legislativa EU v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany dat staví dopravní organizace před nové výzvy. Předmět se proto soustředí na bezpečnost informačních systémů a možné zdroje ohrožení. V praktické části je řešen postup při budování nového IS od nápadu přes časový plán a finanční rozpočet, po základní podklady pro možné zadání zakázky.

Požadavky:

Základní znalosti z oborů management a ekonomie a uživatelské znalosti IT

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s možnostmi efektivního využití manažerských informačních systémů v dopravních organizacích v souladu s platnou legislativou EU.

Studijní materiály:

MOLNAR, Z. Manažerské informační systémy, ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04596-1

BRUKNER,T.,VOŘÍŠEK,J.,BUCHALCEVOVÁ,A. Tvorba informačních systémů, Grada, 2012, ISBN 978-80-247-4153-6

DOBDA, L. Ochrana dat v informačních systémech, Grada, 1998, ISBN 80-7169-479-7

PETERKA, J. elektonické články na http://earchiv.cz

Poznámka:

před B202 - změna z 12B na 10B

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4281806.html