Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Teorie hromadné obsluhy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611THRO ZK 2 2P+0C+8B česky
Přednášející:
Šárka Voráčová
Cvičící:
Šárka Voráčová
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Bodový proces, definice, pravděpodobnostní charakteristiky. Poissonův tok, jeho vlastnosti a diskrétní modelování. Markovské řetězce s diskrétním i spojitým časem (DTMC, CTMC). Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n, příklady optimalizačních úloh. Petriho sítě. Počítačové simulace. Obslužné sítě - otevřená a uzavřená Jacksonova síť.

Požadavky:

Základy diferenciálního počtu, řešení soustavy lineárních rovnic, principy matematického modelování, Petriho sítě.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní pojmy stochastických procesů, simulační a analytické metody při řešení jednoduchých systémů hromadné obsluhy.

Studijní materiály:

Voráčová, Š. - Pěnička, M. - Veselý, J.: Úvod do modelování procesů Petriho sítěmi. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008.

Bose, S. K.: An Introduction to Queuing Systems. Springer, 2002.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4275606.html