Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Pokročilé materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18POM KZ 2 0P+2C česky
Přednášející:
Jaroslav Valach
Cvičící:
Jaroslav Valach
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Kurz rozvíjející poznatky z úvodní přednášky o materiálech. Fyzikálně podrobněji vykládá dynamiku defektů struktury, fázové diagramy binárních soustav a další pojmy. Zabývá se speciálními postupy řízení struktury. Získané poznatky aplikuje na výklad výrobních postupů moderních materiálů pro klíčová průmyslová odvětví.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí o mechanismech podmiňujících vlastnosti materiálů. Osvojení si znalosti některých speciálních principů a technologií umožňujících moderní materiály a jejich aplikace.

Studijní materiály:

Machek, V. - Sodomka, J.: Nauka o materiálu, ČVUT 2007

Ptáček a kol.: Nauka o materiálu I a II, CERM, 2003

W.D: Callister, D.G. Retwisch: Materials science and engineering: An Introduction, Wiley, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3761206.html