Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Numerické metody mechaniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18NMM Z 3 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Nejpoužívanější numerické metody pro řešení úloh mechaniky jako jsou metoda sítí, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů a metoda hraničních prvků. Časová i prostorová diskretizace problému. Metoda konečných prvků, princip a odvození základních rovnic. Matice tuhosti, matice hmotnosti, matice tlumení prvku i konstrukce. Metody řešení soustav algebraických rovnic. Numerická integrace. Programování MKP.

Požadavky:

Základy lineární algebry a maticový počet. Základy teorie pružnosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o nejpoužívanějších numerických metodách používaných pro řešení problémů pružnosti, plasticity a dynamiky.

Studijní materiály:

Z. Bittnar - J. Šejnoha: Numerical methods in structural mechanics, Thomas Telford, 1996.

K. Rektorys: Variational Methods in Mathematics, Science and Engineering, Volume 1. Springer Science & Business Media, 1980.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3759206.html