Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dynamika konstrukcí a soustav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18DKS Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Tomáš Fíla, Stanislav Hračov, Ondřej Jiroušek
Cvičící:
Tomáš Fíla, Stanislav Hračov, Ondřej Jiroušek
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Kmitání soustav s více stupni volnosti. Vlastní tvary a vlastní frekvence. Metoda konstant tuhosti, metoda konstant poddajnosti, další numerické metody. Soustavy se spojitě rozloženou hmotou. Rovnice kmitání v maticové formě. Numerické metody řešení kmitání. Metoda konečných prvků v dynamice těles a konstrukcí. Řešení kmitání rozkladem do vlastních tvarů. Metoda zpětné iterace podprostoru. Úvod do nelineárního kmitání soustav.

Požadavky:

Základy lineární algebry a maticový počet. Kmitání s jedním stupněm volnosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnost řešit kmitání soustav s více stupni volnosti. Přehled o numerických metodách v dynamice.

Studijní materiály:

Juliš, K., Brepta, R.: Mechanika. Díl 2., Dynamika, Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1987.

Pirner, M., a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí, TP 33, SNTL-Nakladatelství technické literatury, Praha, 1989.

Baťa, M.: Dynamika stavebních konstrukcí - příklady, Ediční středisko ČVUT, Praha, 1989.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3753306.html