Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná ekologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12APE Z 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Základní ekologické principy. Atmosféra, znečištění ovzduší dopravou, smog, podíl dopravy na emisích skleníkových plynů. Doprava v rámci jednotlivých složek životního prostředí. Ochrana přírody a krajiny, střet dopravních staveb a chráněných ploch v rámci NATURA 2000. Aktuální ekologické problémy současnosti. Hodnocení ztrát z dopravy, především v kontextu provozu na dopravních cestách i zdržení výstavby dopravních staveb.

Požadavky:

Základní středoškolské znalosti z oblasti ekologie. Na zakončení předmětu je třeba zpracovat a odprezentovat semestrální práci a složit písemný test.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekologie, zejména pak ekologie aplikované, a to v návaznosti na dopravu tak, aby byli schopni o dané problematice nejen přemýšlet v širších souvislostech, ale také diskutovat s environmentálními odborníky i laickou veřejností.

Studijní materiály:

Neubergová K.: Ekologické aspekty dopravy, Praha, ČVUT, 2005

Townsend, C.,R., Begon, M., Harper, J.L.: Základy ekologie Essentials of Ecology, UP Olomouc, 2010

Rohon P.: Životní prostředí 40. Tvorba a ochrana krajiny, Praha, ČVUT, 2001

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. , Grulich, V., Lustyk, P. (eds): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3723206.html