Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Internet of Things

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-IOT Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je orientován na oblast hardwareových a softwareových technologií silně se rozvíjející počítačové podpory nejrůznějších zařízení. Jeho cílem je seznámení s dostupnými vývojovými prvky (Raspberry Pi, Arduino Due) a s jazykem pro efektivní vývoj aplikací a jejich modifikace (GNU Forth).

Požadavky:

Znalost procesorových architektur, programovacích jazyků jako jsou C, C++, Java nebo Python. Schopnost pracovat s elektronickými rozhraními procesorů a s operačním systémem Linux. Schopnost používat internetové komunikace na úrovni transportní vrstvy (TCP, UDP).

Osnova přednášek:

1. Úvod, architektura vrstev hardwaru, middlewaru a softwaru u IoT aplikací.

2. Technologie HW pro IoT - architektury ARM, AVR, PIC a Galileo (Intel). Vývojové jednotky Raspberry Pi, Arduino Due, ...

3. Softwarové technologie pro IoT - jazyk Forth jako alternativa pro C, C++, Java nebo Python.

4. Forth - práce s interpretem, jednoduché příklady překladu funkcí.

5. Forth - překlad programů, zahrnutí strojového kódu.

6. Komunikační vrstva IoT, alternativy IoT zpráv.

7. Formáty zpráv XML a ASN.1.

8. Překlad zpráv XML a ASN.1 pro klientská rozhraní (Android).

9. Forth - multitasking a distribuované algoritmy pro IoT, distribuce a sdílení datových informací.

10. Rozhraní senzorových a ovládacích prvků procesorů IoT.

11. Síťové technologie podporující komunikační vrstvu Internetu.

12. Oblasti využití technologie Internet of Things.

Osnova cvičení:

1. Úvod, jednoduché příklady použití interpretu GNU Forth pod OS Linux.

2. Práce s vývojovými jednotkami Raspberry Pi připojenými přes Ethernet, zadání semestrálních prací.

3. Práce na semestrálních úlohách.

4. Práce na semestrálních úlohách.

5. Práce na semestrálních úlohách.

6. Prezentace výsledků semestrálních prací.

Cíle studia:

Předmět seznamuje s technologiemi, které tvoří základnu pro systémy distribuovaného dohledu a řízení, v některých oblastech již používané (moderní PLC technologického řízení, počítačová podpora v automobilech), v jiných se rozvíjející (inteligentní budovy, zdravotnický dohled). Cílem předmětu je porozumění metodám efektivního vývoje takových aplikací.

Studijní materiály:

1. Eben Upton, Gareth Halfacree: Raspberry Pi User Guide, 3rd Edition, Wiley 2014.

2. Stephan Pelc: Programming Forth. Microprocessor Engineering Ltd. 2011.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-IOT/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-IOT/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3505206.html