Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomické a manažerské principy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-EMP KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
David Buchtela
Přednášející:
David Buchtela
Cvičící:
David Buchtela, Petra Pavlíčková
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy problematiky ekonomiky podniku a podnikání. V předmětu se studenti seznámí s životnímcyklem podniku, od vzniku podniku a jeho zasazení do ekonomického prostředí státu (ČR), přes řízení majetkové a kapitálové struktury,evidenci hospodářských operací během účetního období, vztah výroby a nákladů produkce podniku, až po hodnocení finančního zdraví podniku a jeho případnou sanaci či zánik.

Požadavky:

Pro předmět nejsou žádné vstupní požadavky.

Osnova přednášek:

1. Podstata ekonomické činnosti. Ekonomické prostředí státu. Ekonomický systém.

2. Tržní principy a základní mikroekonomické pojmy a ukazatele.

3. Podnik a cíle podnikání, primární a odvozené funkce podniku. Životní cyklus podniku. Růst, stabilizace, krize, sanace a zánik podniku.

4. Majetková a kapitálová struktura podniku. Bilanční pravidla.

5. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Účtování vstupů a výstupů výroby.

6. Finanční výkazy, jejich význam a struktura. Techniky finanční analýzy. Zisk, jeho struktura a dělení zisku.

7. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Nákladová funkce.

8. Tvorba cen v tržní ekonomice. Produkční funkce. Zdravotní a sociální pojištění. Náklady na zaměstnance.

9. Fiskální zdroje státního rozpočtu. Systém daní v ČR. Přímé a nepřímé daně.

10. Finanční řízení podniku - krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, hodnocení investic.

11. Řízení (management) podniku. Plánování v podniku. Organizování a organizační struktury.

12. Řízení lidských zdrojů. Osobnost manažera - styly řízení. Time management.

13. Zvaná přednáška z praxe.

Osnova cvičení:

1.-2. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Účel a doporučená struktura podnikatelského plánu - cíle firmy a vlastníků.

3. Příklady na ekonomické prostředí státu.

4. Majetková a kapitálová struktura podniku.

5.-6. Základní příklady účtování v podniku. Souhrnný příklad včetně sestavení finančních výkazů (rozvaha, výsledovka). Analýza dodavatelů a zdrojů výroby. Analýza konkurence. Marketingová a obchodní strategie.

7.-8. Nákladová funkce a bod zvratu. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Zisk, daně, náklady na zaměstnance. Finanční plán - zakladatelský rozpočet. Odhad výnosů a nákladů.

9.-10. Krátkodobé financování podniku. Investice a metody dlouhodobého financování podniku. Analýza rizik. SWOT analýza.

11. Prezentace a hodnocení projektů I

12. Prezentace a hodnocení projektů II

13. Prezentace a hodnocení projektů III

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na základy problematiky ekonomiky podniku a podnikání. V předmětu se studenti seznámí s životnímcyklem podniku, od vzniku podniku a jeho zasazení do ekonomického prostředí státu (ČR), přes řízení majetkové a kapitálové struktury,evidenci hospodářských operací během účetního období, vztah výroby a nákladů produkce podniku, až po hodnocení finančního zdraví podniku a jeho případnou sanaci či zánik.

Studijní materiály:

[1] Vochozka, M. - Mulač, P.: Podniková ekonomika, Grada Publishing, 2012, 978-80-247-4372-1,

[2] Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Grada Publishing, 2012, 978-80-247-4004-1,

[3] Begg, D.: Economics for Business, McGraw-Hill, 2012, 978-0077139452,

[4] Brealey, R., A. - Myers, S. C. - Allen, N. F.: Principles of Corporate Finance, e-book, 2013, 978-0078034763,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-EMP

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-EMP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3459306.html