Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Nelineární systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23Y2NS KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Konstrukce nelineárních, časově proměnných a periodických systémů. Metody analýzy spojitých a diskrétních nelineárních systémů. Použití diferenciálních a diferenčních rovnic, stavové rovnice. Linearizace, stabilita nelineárního systému, kritéria stability. Speciální vlastnosti nelineárních systémů - rozvětvení, solitární a chaotická řešení.

Požadavky:

Řešení diferenciálních a diferenčních rovnic popisující lineární systémy, základy numerické matematiky. Znalost použití prostředí MATLAB a Simulink.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s chováním, konstrukcí a řešením nelineárních systémů.

Studijní materiály:

Holodniok M., Klíč A., Kubíček M., Marek M.: Metody analýzy nelineárních dynamických systémů, Praha, Academia, 1986, Sastry S.: Nonlinear Systems Analysis. Stability and Control., Springer Verlag, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2830006.html