Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán LO nav.prez.13/14

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
XNDP 13/14 Diplomová práce (obory PL, DS, LA +[ID]) od 13/14 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
4.S.NP 12/13 4.sem.nav.prez.(obory DS, LA; [PL] + [ID]) od 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
1.S.NPLO 13/14 1.sem.LO nav.prez.13/14 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
26
2.S.NPLO 13/14 2.sem.nav.prez.LO 13/14 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
22
3.S.NPLO 13/14 3.sem.LO nav.prez.13/14 V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
25
Minimální počet kreditů 93
Semestrální projekt
XN1-4 13/14 Projekty nav.prez.1.-4.sem.(DS,ID,LO,PL) 13/14 V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty
Y2-NP 13/14 PVP nav.prez.(DS,ID,LO,PL) 13/14 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-11/12 Jazyk nav.1.- 4.sem. 11/12 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006370.html