Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán TR nav.prez.13/14

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN TR 1.-2. 13/14 Projekt 1.-2.sem TR 13/14 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné předměty programu
1.S.NPTR 11/12 1.sem.nav.prez.TR od 11/12 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
23
2.S.NPTR 11/12 2.sem.nav.prez.TR od 11/12 V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
19
Minimální počet kreditů 42
Povinně volitelné předměty
Y2-NPTR 13/14 PVP nav.prez.TR 13/14 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 50
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 50
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006372.html