Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Softwarové inženýrství I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SI1.2 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Kroha, Jiří Mlejnek
Přednášející:
Petr Kroha, Jiří Mlejnek
Cvičící:
Jiří Borský, Filip Glazar, Jiří Hunka, Jiří Chludil, Jan Chrastina, Stanislav Kuznetsov, Jiří Mlejnek, Robert Pergl, Miroslav Prágl, Ivan Ryant, Zdeněk Rybola, Marek Skotnica, Marek Suchánek, Petr Špaček, Sven Ubik
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí s metodami analýzy a návrhu rozsáhlejších softwarových celků, které jsou typicky navrhovány a realizovány v týmech. Své znalosti si upevní a prakticky ověří při analýze a návrhu rozsáhlejšího softwarového systému, který bude vyvíjen v souběžném předmětu BI-SP1. Studenti se seznámí s CASE nástroji využívající vizuálního jazyka UML pro modelování a řešení softwarových problémů. Studenti se seznámí s problematikou objektově orientované analýzy, návrhu, architektury, metod validace, verifikace a testování.

Pro studenta, který plánuje studovat obor WSI-SI, je výhodné si předmět zapsat v letním semestru, kdy jej může mít zapsaný souběžně s BI-SP1, v souladu se studijním plánem oboru WSI-SI.

Pokud si student zvolí předmět BI-SI1 v zimním semestru a má zájem i o studium BI-SP1, musí s jeho zapsáním počkat až do semestru letního. V jiném vypisován nebude.

Pro studenta, který plánuje studovat obor WSI-PG, je výhodné si předmět zapsat v letním semestru, kdy jej může mít zapsaný souběžně s BI-TUR, v souladu se studijním plánem oboru WSI-PG.

Požadavky:

Jako vstupní požadavek předmět předpokládá znalost návrhu a tvorby databází na úrovni předmětu BI-DBS a dále znalost objektově orientovaného programovacího jazyka na úrovni tvorby jednoduchých webových aplikací.

Osnova přednášek:

1. Úvod do soft. inženýrství

2. Modelování obchodních procesů

3. Modelování požadavků - případy užití

4. Analýza problémové domény - analytické třídy, atributy, stavy, relace

5. Architektura softwarových systémů

6. Návrh - návrhové třídy a vzory

7. Návrh - rozhraní a komponenty

8. Implementace

9. Testování aplikací

10. Metody a nástroje pro integraci aplikací

11. Metodiky vývoje software, MDA

12. Agilní metodiky

Osnova cvičení:

V rámci cvičení studenti vytvářejí v týmech jednoduchý softwarový projekt.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty základní principy týmové tvorby velkých softwarových celků založené na visuálních modelech, objektově orientovaném přístupu, technikách a metodách moderního přístupu k tvorbě SW. Obsahuje základní porci znalostí, která studentům umožní pochopit práci v týmu na SW projektu a efektivně se do této práce zapojit.

Studijní materiály:

1. Arlow, J., Neustad, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

2. Pecinovský, R. Návrhové vzory. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1582-4.

3. Larman, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process. ISBN 978-0131489066.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SI1.2

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SI1.2
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s135
Mlejnek J.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As135
místnost T9:347
Mlejnek J.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Rybola Z.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Mlejnek J.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2778806.html