Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika a management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126EKMN Z,ZK 7 4P+2C česky

Úspěšná klasifikace předmětu 126EKMN je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 126KAN1

Zápis předmětu 126EKMN musí předcházet zapisu předmětu 126KAN1 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.

Garant předmětu:
Eduard Hromada, Petr Kalčev
Přednášející:
Martin Čásenský, Eduard Hromada, Božena Kadeřábková, Petr Kalčev, Pavlína Píchová, Pavlína Píchová
Cvičící:
Martin Čásenský, Eduard Hromada, Božena Kadeřábková, Petr Kalčev, Jakub Panáček, Jan Pekárek, Pavlína Píchová, Pavlína Píchová, Lukáš Rudl, Stanislav Voráček
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Povoleny jsou dvě absence. Cvičení je možné nahradit v jiných kruzích. Je nutno vypracovat všechny úkoly. Vypracované úkoly budou vždy odevzdány nejpozději v následujícím týdnu po dokončení zadání podle plánu.

Osnova přednášek:

1. Stavebnictví v ČR a EU. Účastníci výstavby. Životní cyklus stavby a projektu. Organizační struktury.

2. Rizika, metody analýzy rizik. Smlouvy FIDIC, smlouva o dílo. Inženýring, ISO normy, EMS, PPP projekty.

3. Nabídková příprava dodavatele, zadávací dokumentace, nabídková cena. Výrobní příprava dodavatele.

4. Řízení zhotovování stavby, stavbyvedoucí, dozor technický, nákladový a autorský, stavební deník.

5. Podnikání ve stavebnictví, právní formy podnikání, základy účetnictví, podnikatelský záměr, bod zvratu.

6. Ceny stavební produkce, cena projekčních prací. Klasifikace stavební produkce. Propočet. Rozpočtování.

7. Kalkulace nákladů, kalkulační metody. Fakturace, odměňování, normování. Veřejné příjmy, daně.

8. Časové plánování, harmonogram, cyklogram, síťová analýza. Logistika. Řízení zásob.

9. Výkonnost ekonomiky, základní makroekonomické ukazatele, ekonomický růst a hospodářský cyklus.

10. Veřejný sektor, hospodářská politika státu, fiskální politika, daně a výdaje, deficit státního rozpočtu.

11. Monetární politika centrální banky, její nástroje, expanzivní a restriktivní monetární politika, peněžní trh.

12. Trh kapitálu, inflace, míra a typy inflace, redistribuční efekty inflace. Protiinflační opatření.

13. Trh práce, nezaměstnanost, příčiny a makroekonomické důsledky nezaměstnanosti.

Osnova cvičení:

1. Umořovací plán

2. Odpisy hmotného majetku

3. Analýza bodu zvratu

4. Propočet investora

5. Časový plán – harmonogram investora

6. Rozpočet HSV

7. Rozpočet PSV

8. Tržní odhad nemovitosti

9. Párové porovnání

10. Bodovací metoda s váhami

11. Předávací protokol, konečná faktura

12. Zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi.

Studijní materiály:

[1]SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4

[2]TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

[3]MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6

[4]SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1

[5]HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-480

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-476

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
místnost TH:B-976

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-979

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-480

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-480

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
St
místnost TH:B-476

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
místnost TH:C-215

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
místnost TH:C-215

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-280

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:B-471

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
Út
místnost TH:B-478

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:C-204

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
C204
místnost TH:B-478

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-476

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
místnost TH:B-480

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-480

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 114)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-478

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-476

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
místnost TH:B-480

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-478

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
St
místnost TH:B-280

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Čt

místnost TH:B-476

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 115)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
místnost TH:B-476

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 116)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
místnost TH:B-478

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-478

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-478

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2733006.html