Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ekonomika a management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126EKMN Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Eduard Hromada (gar.), Petr Kalčev (gar.), Jiří Novák (gar.), Božena Kadeřábková, Daniel Macek, Vladimíra Nováková
Cvičící:
Eduard Hromada (gar.), Petr Kalčev (gar.), Jiří Novák (gar.), Martin Čásenský, Kateřina Eklová, Božena Kadeřábková, Daniel Macek, Vladimíra Nováková, Michal Rohlena, Lukáš Rudl
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Povoleny jsou dvě absence. Cvičení je možné nahradit v jiných kruzích. Je nutno vypracovat všechny úkoly. Vypracované úkoly budou vždy odevzdány nejpozději v následujícím týdnu po dokončení zadání podle plánu.

Osnova přednášek:

1. Stavebnictví v ČR a EU. Účastníci výstavby. Životní cyklus stavby a projektu. Organizační struktury.

2. Rizika, metody analýzy rizik. Smlouvy FIDIC, smlouva o dílo. Inženýring, ISO normy, EMS, PPP projekty.

3. Nabídková příprava dodavatele, zadávací dokumentace, nabídková cena. Výrobní příprava dodavatele.

4. Řízení zhotovování stavby, stavbyvedoucí, dozor technický, nákladový a autorský, stavební deník.

5. Podnikání ve stavebnictví, právní formy podnikání, základy účetnictví, podnikatelský záměr, bod zvratu.

6. Ceny stavební produkce, cena projekčních prací. Klasifikace stavební produkce. Propočet. Rozpočtování.

7. Kalkulace nákladů, kalkulační metody. Fakturace, odměňování, normování. Veřejné příjmy, daně.

8. Časové plánování, harmonogram, cyklogram, síťová analýza. Logistika. Řízení zásob.

9. Výkonnost ekonomiky, základní makroekonomické ukazatele, ekonomický růst a hospodářský cyklus.

10. Veřejný sektor, hospodářská politika státu, fiskální politika, daně a výdaje, deficit státního rozpočtu.

11. Monetární politika centrální banky, její nástroje, expanzivní a restriktivní monetární politika, peněžní trh.

12. Trh kapitálu, inflace, míra a typy inflace, redistribuční efekty inflace. Protiinflační opatření.

13. Trh práce, nezaměstnanost, příčiny a makroekonomické důsledky nezaměstnanosti.

Osnova cvičení:

1. Umořovací plán

2. Odpisy hmotného majetku

3. Analýza bodu zvratu

4. Propočet investora

5. Časový plán – harmonogram investora

6. Rozpočet HSV

7. Rozpočet PSV

8. Tržní odhad nemovitosti

9. Párové porovnání

10. Bodovací metoda s váhami

11. Předávací protokol, konečná faktura

12. Zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi.

Studijní materiály:

[1]SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4

[2]TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

[3]MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6

[4]SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1

[5]HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-480

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-480

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
St
místnost TH:B-779

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B779
místnost TH:C-215

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:B-685

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B685
místnost TH:B-785

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B785
místnost TH:C-215

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:B-685

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B685
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-481

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:A-334

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:B-480

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-975

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B975
místnost TH:B-476

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
místnost TH:B-686

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 115)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-975

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B975
místnost TH:B-481

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:A-334

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:B-686

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:A-334

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 114)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
St
místnost TH:B-480

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-476

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
místnost TH:B-480

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-280

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
místnost TH:B-480

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-280

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
místnost TH:B-480

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 118)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
Čt
místnost TH:B-479

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 117)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
místnost TH:B-476

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 116)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2733006.html