Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační metody v biologii a medicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RMBM ZK 2 2+0
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 15RMBM je podmínkou pro zápis na předmět 15PRMB.
Garant předmětu:
Václav Čuba
Přednášející:
Václav Čuba
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodní části předmětu se posluchači seznámí se zdroji ionizujícího záření (IZ) používanými v biologicko - medicínských aplikacích. Na tuto část navazuje popis interakce IZ s hmotou a vlivu ionizujícího záření na biologicky důležité struktury i živé organismy jako celek. Poslední část je věnována teorii radiobiologické odezvy, radiodiagnostickým a radioterapeutickým metodám, bezpečnosti práce a dozimetrii.

Požadavky:

základy fyzikální a radiační chemie.

Osnova přednášek:

1. Charakteristika a srovnání zdrojů IZ používaných v radiačně biologických a medicínských aplikacích.

2. Radiolýza vody a vybraných anorganických sloučenin ve vodných roztocích.

3. Strukturní jednotky živých soustav.

4. Vliv IZ na glycidy, lipidy, aminokyseliny, bílkoviny, vitaminy, fermenty, hormony, nukleové kyseliny.

5. Charakteristika biologických účinků jednotlivých typů záření.

6. Vliv IZ na chemické procesy v živých soustavách a jeho důsledky.

7. Teorie radiobiologické odezvy, reparační procesy.

8. Vliv záření na buňky jednodušších a složitých organismů, vzájemné srovnání.

9. Vliv IZ na člověka, radioterapeutické metody.

10. Zobrazovací a radiodiagnostické metody.

11. Přehled základních výpočtů v radiační medicíně a biologii.

12. Bezpečnost práce s IZ, dozimetrická kontrola.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Student získá znalosti o využití ionizujícího záření v biologických a medicinských oblastech vědy a výzkumu.

Schopnosti:

Student bude schopen aplikovat radiační metody při řešení problémů v biologii a medicíně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Voet D, Voetová J.G.: Biochemie, Victoria Publishing, Praha, 1990.

[2] Múčka V.: Aplikace radiačních metod, 2. vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.

Doporučená literatura:

[1] Scharf, W.H.: Biomedical particle accelerators, AIP Press, New York 1994.

[2] Farhataziz, Rodgers, M. A. J., editoři: Radiation chemistry - Principles and applications, VCH Publishers, Inc., New York, 1987.

[3] Bednář, J.: Theoretical foundations of radiation chemistry, Academia Praha, 1990.

[4] Arena, V.: Ionizing radiation and life: an introduction to radiation biology and biological radiotracer methods. Mosby, Saint Louis, 1971.

[5] Wishart, J.F., Rao, B.S.M. (ed): Recent trends in Radiation Chemistry. World Scientific Publishing, London 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24476605.html