Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy mikroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-MIK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Evan
Přednášející:
Tomáš Evan
Cvičící:
Tomáš Evan
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti si osvojí základy ekonomického myšlení, potřebnou terminologii a schopnost pracovat s jednoduchými modely popisujícími tržní prostředí a chování jeho účastníků. Seznámí se s režimy fungování trhu a se způsoby, jakými firmy reagují na poptávku zákazníků, chování konkurentů, vládní intervence, nejistotu i nedostatek informací. Všechny koncepty budou názorně aplikovány na příklady z reálného života.

Předmět bude přednášet Mgr. Ing. Pavla Nikolovova M.A..

Požadavky:
Osnova přednášek:

Prednasky (totez do Cviceni):

1. Teorie poptávky a nabídky

2. Teorie spotřebitele (užitková funkce, rozpočtové omezení)

3. Teorie firmy (produkční funkce, typy nákladů)

4. Dokonalá konkurence (rozhodování firem v režimu dokonalé konkurence, dopad na celkový ekonomický blahobyt)

5. Jiné způsoby tržního uspořádání (monopol, oligopol, monopolistická konkurence)

6. Základy teorie her (strategické rozhodování firem v konkurenčním boji)

7. Dynamické rozhodování (úspory, investice - zhodnocování peněz v čase)

8. Rozhodování a nejistota (způsoby nakládání s rizikem)

9. Problém asymetrické informace

10. Externality a veřejné statky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-MIK/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-MIK/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2410806.html