Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PL nav.prez.11/12

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
XNDP 12/13 Diplomová práce (DS,LO,ID,PL) od 12/13 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
XN4 12/13 Projekt nav.4.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
8
1.S.NPPL 11/12 1.sem.nav.prez.PL od 11/12 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2.S.NPPL 11/12 2.sem.nav.prez.PL od 11/12 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
24
3.S.NPPL 12/13 3.sem.nav.prez.PL od 12/13 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
27
4.S.NPPL 12/13 4.sem.nav.prez. PL od 12/13 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 109
Semestrální projekt
XN1 11/12 Projekt nav.1.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XN2 11/12 Projekt nav.2.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XN3 12/13 Projekt nav.3.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 5
Povinně volitelné předměty
Y2-N 11/12 PVP nav.prez. od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001468.html